Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Θεσσαλονίκης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, υλοποιώντας το καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με θέμα «σέβομαι & αγαπώ το περιβάλλον», προσανατολίστηκε σε δράσεις με οικολογικό περιεχόμενο που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων, στην ενίσχυση της επαφής τους με τη φύση και τα ζώα και στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, η εταιρεία BikeIT, πάντα ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, πρόσφερε στα παιδιά μια όμορφη βόλτα με τα τετραθέσια ποδήλατά της στους ποδηλατοδρόμους της αναπλασμένης Νέας Παραλίας, με στόχο να διαδώσει τη σημαντική συμβολή του ποδηλάτου στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων “