Όροι και Προϋποθέσεις ενοικίασης

Περίοδος ενοικίασης

Ελάχιστη υποχρεωτική ώρα χρέωσης ορίζεται η μισή ώρα. Το αντίτιμο προκαταβάλλεται με την παραλαβή του ποδηλάτου. Αν ο μισθωτής επιστρέψει το ποδήλατο πριν την συμπλήρωση 30 λεπτών, η εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων.

Ηλικία οδηγού

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 18 έτη. Απαγορεύεται η ενοικίαση ποδηλάτων από άτομα κάτω των 18 ετών που δεν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.

Παραλαβή και επιστροφή οχήματος

Η μίσθωση αφορά μόνο τον χώρο της νέας παραλίας για τα τετράτροχα οχήματα, και ολόκληρο το ποδηλατικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης για τα δίκυκλα (προσδιορισμένος από τον υπεύθυνο του καταστήματος). Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για κακόβουλη μεταφορά και χρήση του οχήματος σε άλλη περιοχή. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των ποδήλατων που βρίσκονται στην ενοικίαση πέρα από τα όρια της Νέας Παράλιας Θεσσαλονίκης. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το ποδήλατο στην κατάσταση που το παρέλαβε στο παρόν σημείο.

Εγγύηση

Για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η ενοικίαση χωρίς επίδειξη ΑΔΤ ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης ή άλλου επίσημου προσωπικού εγγράφου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την ενοικίαση ενός οχήματος μπορεί να ζητηθεί πιστωτική κάρτα (Visa, Master Card, American Express), ακόμη και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά.

Πρόσθετες παροχές

Κατόπιν ζήτησης διατίθενται παιδικά καθίσματα, κράνος καθώς και κλειδαριά ποδηλάτου χωρίς επιπλέον χρέωση στις τιμές του καταλόγου.

Περιορισμοί

 • Οι επιβαίνοντες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων όπως αυτός προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή και την εκμισθώτρια.
 • Ο ενοικιαστής ευθύνεται για βλάβη ή φθορά που θα υποστεί το ποδήλατο κατά την διάρκεια της παρούσης μίσθωσης και υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση αυτής, υπογράφοντας άμα τη επιστροφή του υπεύθυνη δήλωση για την υπαιτιότητα της βλάβης και το ύψος που ανέρχεται η ζημία.
 • Ο ενοικιαστής υποχρεούται να κάνει συνετή χρήση του μίσθιου, να τηρεί τους κανόνες δημόσιας ασφάλειας, τις διατάξεις για ασφαλή οδήγηση και τον ΚΟΚ.
 • Ο οδηγός δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν θα προβαίνει σε μίσθωση και χρήση ποδηλάτων υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.
 • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα της άρνησης σε μίσθωση οποιουδήποτε οχήματος σε άτομα που φέρονται βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή/και διεγερτικών ουσιών.
 • Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα ή βλάβες των επιβατών και τρίτων που προέρχονται από πλημμελή συμπεριφορά ή οδήγηση του ενοικιαστή και των επιβαινόντων, όπως και για βλάβες ή φθορές ξένης ιδιοκτησίας που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία προκύπτει με σαφήνεια από τα τηρούμενα αρχεία της εταιρίας. Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης οδηγός μισθωτής.
 • Ο ενοικιαστής δηλώνει ότι πριν από κάθε μίσθωση εξετάζει το ποδήλατο και τη λειτουργία αυτού και διαπιστώνει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και ότι το παραλαμβάνει σε άριστη κατάσταση κατασκευαστικά και λειτουργικά. Ουδόλως προχωράει σε μίσθωση αν υπάρχει ελάττωμα στο μίσθιο ποδήλατο. Η παραλαβή του εκάστοτε ποδηλάτου συνεπάγεται και την ως άνω δήλωση – αποδοχή για όλα τα παραπάνω.
 • Στον μισθωτή συστήθηκε κατά την εγγραφή η χρήση κράνους και ειδικού εξοπλισμού σε κάθε μίσθωση. Η χρήση κράνους και ειδικού εξοπλισμού παρέχεται ακώλυτη και ελεύθερη από την εταιρεία στο μέλος σε κάθε μίσθωση.
 • Ανεξάρτητα των παραπάνω, το κατάστημα δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο και την ενοικίαση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει, χωρίς να έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή.

Διαχειριστικά έξοδα

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του μίσθιου ποδηλάτου κατά την διάρκεια της μίσθωσης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία με:

 • Το ποσό των 180 € για κάθε παιδικό ποδήλατο
 • Το ποσό των 280 € για κάθε Berg Buddy Go-Kart
 • Το ποσό των 280 € για κάθε εφηβικό δίτροχο ποδήλατο
 • Το ποσό των 456 € για κάθε δίτροχο ποδήλατο ενηλίκων
 • Το ποσό των 500 € για κάθε διθέσιο δίτροχο ποδήλατο
 • Το ποσό των 1.150 € για κάθε ηλεκτρικό ποδήλατο ενηλίκων.
 • Το ποσό των 1.500 € για κάθε ξύλινο ποδήλατο ενηλίκων
 • Το ποσό των 2.460 € για κάθε διθέσιο τετράτροχο ποδήλατο
 • Το ποσό των 3.075 € για κάθε τετραθέσιο τετράτροχο ποδήλατο

Τρόποι Πληρωμής

Το μίσθωμα μπορεί να πληρωθεί με μετρητά ή με κάρτα(Visa, Master Card, American Express, Diners), πριν την έναρξη της ενοικίασης.

Σύμβαση

Με την παραλαβή του οχήματος υπογράφεται αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης που περιέχει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

 

Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης